top of page
大師.jpg
1_工作區域 1.jpg
3_工作區域 1.jpg
2_工作區域 1.jpg

​大師報

結合旅、宿,推動旅遊新體驗。聯結旅宿業者與品牌業者,促成雙方以住宿空間為場域,融入產品及相關訊息內容,讓旅客在住宿場域中體驗產品與服務,引發對產品的興趣及需求,感受在地文化、品嚐在地美食與體驗在地好物等,並透過整合便捷之線上購物服務,讓虛實交互配合,打造完美的旅遊購物體驗。

a_工作區域 1 複本.jpg
b_工作區域 1 複本.jpg
c_工作區域 1 複本.jpg
newspaper4.jpg
Newspaper Mock-Up Set- by PuneDesign.png
Free Folded A4 Size Flyer Mockup PSD.png
Free-Offset-Paper-Poster-Mockup-PSD.png
大師報wood.jpg
newspaper.jpg
大師報aka林三益.jpg
網站元素-02.png
bottom of page